Poimintoja Sukuseurojen Keskusliiton vuosikokouksesta 26.11.2000                                                       paluu

Kokouspäivän avauksessa  SSK:n puheenjohtaja Reijo Nummela  mm seuraavaa:
 •  sukututkimus tullut mm tietotekniikan myötä useammille helpommaksi lähestyä
 •  jäsenmaksut vielä ensivuodelle laskusuunnassa mutta ei voi laske enää
 • sukujen perheiden ja nuorison hyväksi toimintaa lisättävä, mitä se voisi olla, jäi   jokaisen mietittäväksi
 •  vuosi raskas ja työläs. Investointeja palvelumahdollisuuksien lisäämiseksi
 •  samassa yhteydessä esittäytyi lehden päätoimittaja, toimitusneuvoston puheenjohtaja ja liiton ulkopuolinen lehden tekijä. He haastoivat sukuseuroja kertomaan käytännön esimerkkejä sukututkimukseen ja sukuseuratoimintaan liittyvistä ongelmista, löydöistä yms asioista.. Koska lehti ilmestyy kuusikin kertaa vuodessa, voidaan aijankohtaisiakin asioita tuoda esille. 
 •  Eräässä puheenvuorossa lehteä kiitettiin sen korkeatasoisista suku/historia-aiheisista  artikkeleista, toisessa taas haluttiin lisää sukuseuroja tukevaa asiaa ja useampia  ilmestymiskertoja.

Puheenjohtaja Reijo Nummela
Kokousesitelmä Tiedohallinta internetissä

Seppo Palander miten sukututkimusta tukevaa tietoa löytyy internetin kautta.
Linkkejä aiheesta löytyy: personal.inet.fi/koti/suku/


Seppo Palander
SYYSKOKOUS

Avauksen suoritti SSK:n puheenjohtaja Reijo Nummela
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu kärkkäinen

Toimintasuunnitelma

 • Aarvosteltiin liian suurpiirteiseksi vaikka Pj tekikin joitakin suullisia tarkennuksia. 
 • Haluttiin kursseja , seminaareja tai tapahtumapäiviä
 • Hallitus puolusteli resurssipulalla ja toisaalta myönsi että vaikka ideoita on ollut esillä, ei niitä ole pystytty konkretisoimaan
 • Tarvitaan enemmän markkinointia sukuseurojen suuntaan

Syyskokouksen avaus. SSK:n sihteeri ja puheenjohtaja 

Talousarvio
 • viimeistään tässä vaiheessa kävi ilmi että hallitus ei ole ollut kuluvana vuonna täysin toimintakykyinen osittain nähtävästi henkilöristiriitojen johdosta
 •  hallituksen jäsenmaksuperintäesitys ei välillä ollut ollenkaan hallituksen esitys , mutta pikkuhiljaa hallituksen jäsenet alkoivat nähdä siinnä ”tuttua”
 • lopulta päädyttiin sihteerin esittämään  alun perin esittämään malliin: 900 mk / seura + mk 3:50 yli 75 jäsenen, jäsen, kuitenkin 25 jäsenen ryhmissä (0-75 jäsentä = 900mk, 75-100 = 900+ 25x3:50)
 • budjetti hyväksyttiin esitetyssä muodossa

 

paluu

Hallituksen puheenjohtajan valinta
 • Puheenjohtaja piti eropuheen 
 • Vaalivaliokunta ilmoitti että tietoisen siitä että sukuseuroilla on ehdokas he eivät esitä ketään
 • Heiskasten sukuseura ehdotti Prikaatin kenraali Olli Heiskasta, joka tuli valituksi
 • Eroava puheenjohtaja kukitettiin ja uusi kiitti luottamuksesta
Hallituksen jäsenten valinta
 •  Vaalivaliokunta ilmoitti että  5.5 2000 eronneen Risto Backman paikka voidaan ottaa uutena käyttöön  ylittämättä maksimi rajaa (12). Sen sijaan myöhemmin eronneen Kalle Sumeliuksen tilalle voidaan valita henkilö sääntöjen mukaan vasta kevätkokouksessa. Pj luki molempien erokirjeet, jotta erot voitiin virallisesti vahvistaa.