Koposten Sukuseura ry
Poimintoja Sukuseurojen Keskusliiton kevätkouksesta 5.5.2001                             paluu
Kokouspaikka: Kansallisarkiston luentosali

Puheenjohtaja Olli Heiskanen avasi kokouksen.

Avauspuheessaan hän totesi henkilövaihdosten vaikeuttaneen keskusliiton toimintaan, mutta seuraavalla toimintakaudella tilanne normalisoituu.
Sukuviesti lehti ulkoistettiin edellisellä toimintakaudella, mikä aiheutti muutoksia toimistossa.

 

   

 
Olli Heiskanen
Yhteistyötoimikunnan pj Kari Vartiainen esitteli panelikeskustelun puheenjohtajan, fil.lis. Jyrki Vesikankaan ja keskustelun alustajat.
Kari Vartiainen uskoi löytyvän monia toiminnan osa-alueita, joissa voidaan tehdä yhteistyötä.

Paneliin osallistuneiden yhteisöjen linkit:
Suomen Sukututkimusseura
Suomiseura
Karjalan liitto
Sukuseurojen keskusliitto

Jyrki Vesikangas avasi keskustelun aiheesta: "Mitä teemme itse- mitä voisimme tehdä yhdessä"


Kari Vartiainen
Lars-Folke Landgren, Paula Selenius, Jyrki Vesikansa, Tapio Ikävalko, Olli heiskanen
Alustukset:
Olli Heiskanen SSKL
- esitti mm. 5 mahdollista yhteistyöaluetta
 1. Edunvalvonta
 2. Aatteellinen- /suhdetoiminta
 3. Sukutrutkimus (metodit, koulutu jne) 
 4. Toimisto- /hallintopalvelut
 5. Ideointi ja uusien ideoiden levittäminen
- korosti kuitenkin että SSKL ei keskustele mistään yhdistymisestä
 vaan aikoo säilyttää itsenäisyyden jatkossakin
- ehdotus: vuosittainen, esim. hallitusten välinen yhteistyöneuvottelu

Tapio Ikävalko, sukuseuratoiminnan pj. Karjalan Liitto
- liitto perustettu v.1940 Karjalasta luovutettujen alueden ihmisten
 edunvalvontajärjestöksi
- luovutettujen alueiden palautus ja kulttuuriyhteistyö
- karjalaisen kulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen
- Karjalan sukuyhteisöjen liitto muodostaa oman piirin johon
 kuuluu n. 50 sukuseuraa

Paula Selenius, toiminnanjohtaja, Suomi-Seura
- perustettu v.1927 
- ulkomailla asuvien suomalaisten etujärjestö
- sota-aikaan hoiti tiedotusta ja viestien välitystä rintamalle ja
 rintamalta
- yli 1000 yhteistyöjärjestöä
- oli mukana järjestämässä sukumessuja 1992 ja 1995 Turussa

Lars-Folke Landgren, esimies, Suomen Sukututkimusseura
- perustetu v. 1917
- tieteellinen seura, jonka tarkoituksena henkilöhistoriatutkimuksen
 edistäminen
- valtakunnalliset sukututkimuspäivät
- paikallis-, julkaisu-, tutkimus ja koulutus- sekä tietotekniikkajaosto

Kaikki alustajat totesivat yhteistyömahdollisuuksia olevan.

Yleisö osallistui keskusteluun:
- Suomi-Seuran kanavia esim ulkosuomalaisten lehtiin voi käyttää 
hyväksi henkilöitä etsittäessä, vaikka varsinaista välitys eikä
henkilötietojen luovuttaminen ole mahdollista.

- SSKL :llä yteistyöpalaveri Venäjällä v. 2002
- alueellinen toiminta pirstämään aktiivisuutta
- jotkut kiinnostuneitä sukulaisten tapaamisesta (pienmmät seurat),
 toiset enemmän sukutietutkimuksesta ja -tietoudesta
- mitä sitten kun sukukirjat valmiit?
- toimihenkilöiden välinenyhteistyö eri seurojen ja järjestöjen välillä

Muut alustajat ottivat Olli Heiskasen haasteen vastaan tavata
syksyllä 2001 ja Olli Heiskanen kutsui hallitusten (tai niiden edustajien)
välisen tapaamisen Karjalatalolle.

Lopuksi Kari Vartiainen kiitti kaikkia keskusteluun osallistujia.

KEVÄTKOKOUS

Keskustelun venymisestä johtuen, pääsi kevätkokous alkamaan klo 12.50
Kokouksen puheejohtajan toimi Paula Korppunen (oik) ja sihteerinä
Pirjo Peipponen (vas)
- käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus ja tilit.
- hallitusta ei täydennetty uusilla jäsenillä
- valittiin vaalivaliokunta:
 Hannu tulki pj, Risto Kärkkäinen, Pirkko Taskinen ja Marja Hintikka
- muut asiat:
 -- haluttiin enemmän julkisuutta myös niille sukukirjoille
   jotka eivät menesty vuoden sukukirja "kilpailussa" 
 -- pyydettiin ilmoittamaan SSKL:n toimistoon parin viikon sisällä,
   jos sukuseuroilla on ollut verotuksellisia ongelmia koska
   hallitus tutkii parhaillaan asiaa
 
Enemmän tietoa löytynee Sukuseurojen keskusliiton kotisivulta ja Sukuviestistä.
Paluu Tämä sivu päivitetty viimeksi 11.5.2001 Ahti Koponen