På Svenska

Släkföreningen Koponen samlar personer med efternamnet Koponen eller som har familjeband till Koponens släkt.

Föreningen är inriktad på att bevara och hylla den historia, traditioner och kulturarv som förknippas med släkten Koponen.

Släkföreningen Koponen:

• anordnar årliga släktsammankomster och lokala och härstamningsbaserade möten och utflykter

• ger ut böckerna ”Koposten suku” (släkten Koponen) för att kumulativt dokumentera släktens historia och medlemmar

• säljer Koponen produkter (pennor, stift osv.) till medlemmarna

• delar ut familjeberättelser, historia och betydelsefulla familjehändelser och prestationer, särskilt via tidskriften Kopsa två gånger om året

• främjar och deltar i genealogiskt arbete och hjälper alla medlemmar att ansluta sig till det utökade släktträdet

• hjälper medlemmar och andra människor att dela sina idéer och historia via en Facebook-grupp

Alla med efternamnet Koponen, härstamning i släkten Koponen eller med anknytning via äktenskap är välkomna i föreningen. Använd online-formuläret för att ansöka. Den årliga medlemsavgiften beslutas av släktföreningsstämman. 2024 är årsavgiften 35 €, eller 20 € för förstaårsmedlemmar. Detta inkluderar en prenumeration på tidskiften Kopsa. Observera att det kan tillkomma extra leveransavgifter för tidskriften och produkter, beroende på var du befinner dig.

För närvarande drivs föreningen på finska. Men oavsett din nivå i finska är du välkommen att vara med, delta och bidra! Vi är en multinationell familj och kommer gärna att koppla ihop alla. Eftersom släktens rötter ligger djupt i finsk jord och föreningen har drivits på finska sedan grundandet, kan du fortfarande ha nytta av att använda online-översättningstjänster för att komma åt Kopsas tidskriftsarkiv, webbplatsinnehåll etcetera.

Tveka inte att kontakta föreningen eller dess styrelseledamöter för eventuella frågor eller idéer! Du kan använda kontaktformuläret nedan eller kontakta någon styrelseledamot direkt.