|

Sukuseuran stipendi toisen asteen opiskelijalle

Sukuseuran hallitus valitsee esitysten perusteella stipendille saajan tai saajat sukuun kuuluvista toisen asteen opiskelijoista.

Päätös julkaistaan Kopsa-lehden numerossa 1/2024.