Sukuseuran verkkosivut uudistuvat!

Koposten sukuseuran hallituksen asettama työryhmä on julkaissut uudet verkkosivut.

Verkkosivujen sisältö on pääosin sama kuin aiemmin käytössä olleilla sivuilla, mutta sivuja on merkittävästi helpompi päivittää. Myös käytettävyys matkapuhelimella ja muilla laitteilla on olennaisesti aiempaa parempi.

Osa vanhoilla sivuilla olleista sisällöistä saattaa siirtyä uusille sivuille pienellä viipeellä. Maaliskuun aikana koko siirto on valmis.

Sivuston ulkoasu on ensimmäisessä vaiheessa erittäin pelkistetty, sillä tärkeintä on varmistaa sisällön saavutettavuus. Myös sisältöjä on tarkoitus monipuolistaa jatkossa. Jos haluat osallistua verkkosivujen ilmeen kehittämiseen, ota yhteyttä seuran hallitukseen!